Net Haber Türk

Yargıtay’dan ölüm aylığı kararı!

Farklı olay, Bursa’da yaşandı. SGK Bursa Vilayet Müdürlüğü denetmenleri, vefat eden ikinci eş üzerinden mevt aylığı alan bayanın, yıllar evvel …

14 Şubat 2021 - 0:28 'de eklendi.
Yargıtay’dan ölüm aylığı kararı!

Farklı olay, Bursa’da yaşandı. SGK Bursa Vilayet Müdürlüğü denetmenleri, vefat eden ikinci eş üzerinden mevt aylığı alan bayanın, yıllar evvel boşandığı birinci eşiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları toplumsal paylaşım sitesi Facebook’ta yayınlayınca yapılan ihbarlar üzerine harekete geçti.

Denetmenlerin raporu doğrultusunda SGK, bayanın aldığı mevt maaşını kesti. Mahkemenin yolunu tutan bayan, boşandığı birinci eşiyle fiilen birlikte yaşadığı argümanlarını reddederek kararın iptalini istedi. 2009’da birinci eşinden boşandığını, 2011’de ikinci eşiyle evlendiğini anlatan davacı bayan, ikinci eşi 2012’de vefat edince SGK’dan vefat aylığı almaya başladığını lisana getirdi. Birinci eşi ile birlikte yaşamaya devam ettiği münasebet gösterilerek aylığının kesildiğini, kurum sürecinin yerinde olmadığını ileri sürerek sürecin iptaline, ödenmeyen aylıkların yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve aylıklarının ödenmesine devam edilmesine karar verilmesini talep etti.

Davalı SGK Bursa Vilayet Müdürlüğü ise yönetim tarafından yapılan sürecin hukuka uygun olduğunu beyanla davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın reddine karar verince, davacı bayan istinaf müracaatında bulundu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, birinci derece mahkemesinin kararının yasal ve hukukî münasebetleri ile desteği maddi kanıtlara ve bilhassa bu kanıtların takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle davacı avukatının istinaf müracaatının asıldan reddine karar verdi. Davacı bayan bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 10. Hukuk Dairesi girdi.

Bir fotoğrafla maaş kesilir mi?

Oy birliği ile kararını açıklayan Yargıtay; vefat eden ikinci eş üzerinden alınan mevt aylığının toplumsal medyada birinci eşle çekilen fotoğraflar sebep gösterilerek kesilemeyeceğine hükmetti. Mahkemenin gereğince araştırma yapmadığının vurgulandığı Yargıtay kararında şöyle denildi: “Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıklarının kesileceği maddelerce karar altına alınmıştır. Somut olayda, SGK denetmeninin hazırlamış olduğu raporda Facebook üzerinden elde edilen davacının ve boşandığı eşinin birlikte görüldüğü fotoğraflara dayanılarak davacının aylığının kesildiği anlaşılmaktadır. Mahkeme tarafından da Facebook’ta paylaşılan fotoğraflara vurgu yapılarak davanın reddine karar verilmiş ise de verilen karar eksik inceleme ve araştırmaya dayalıdır.Bu nedenle maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için davacı ve boşandığı eşinin fiilen birlikte yaşayıp yaşamadıkları maddede belirtilen konular ve prensipler çerçevesinde araştırılmalıdır. Davacı ile boşandığı eşinin kayıtlı adresleri istikametinden başka ayrı geniş kapsamlı, titizlikle ve gerekirse bilgi edinilen şahısların isim yada sıfatları da tutanağa eklenmek suretiyle, beyan edilen adreslerde fiilen oturup oturmadıkları, birlikte yaşayıp yaşamadıkları kolluk takımları marifetiyle araştırılması gerekir. İhtilaf konusu devir içerisinde davacı ve eşinin kayıtlı adreslerinde misyon yapan mahalle muhtar ve azalarının kanaat edinmeye yetecek sayıda şahit sıfatıyla bilgi ve görgülerine başvurulmalı, çelişki oluşursa giderilmelidir. Böylelikle ‘boşanılan eşle hareketli olarak birlikte yaşama’ olgusunun mevcut olup olmadığı, toplanan tüm ispatlar ışığı altında değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca nazaran karar kurulmalıdır.

Bu maddi ve tüzel olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı halde karar verilmesi, yordam ve yasaya alışılmamış olup, bozma nedenidir. O hâlde, davacı vekilinin bu istikametleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmelidir. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi’nin istinaf müracaatının asıldan reddine ait kararının ortadan kaldırılarak birinci derece mahkemesince verilen karar oy birliği ile bozulmuştur.”

KAYNAK: İHA
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER