Yeniden değerleme kalıcı olarak gerl dönüyor

Tahsin Akça Yüksek enflasyon şartlarında bilançolarda kayıtlı bulunan taşınmazlar ve amortismana tabi makine teçhizat üzere öbür iktisadi …

01 Ekim 2021 38 views 0
reklam

Tahsin Akça

Yüksek enflasyon şartlarında bilançolarda kayıtlı bulunan taşınmazlar ve amortismana tabi makine teçhizat üzere öbür iktisadi değerlerin daha şimdiki bedelle sarfiyat gösterilebilmesini sağlayacak tekrar değerleme uygulamasının kalıcı hale gelmesi, bilanço aslına nazaran defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiriyor.

Teklif yasalaşma sürecinde değişikliğe uğramazsa, tekrar değerleme uygulaması hür meslek ve işletme temeline nazaran beyanda bulunan mükellefleri kapsamıyor. Yine değerleme 17 yıl içerisinde iki defa süreksiz olarak uygulanmıştı.

Kanun teklifinde yer alan unsur münasebetinde yine değerlemeyle ilgili olarak, “Bu kanunla 213 sayılı kanunun tekrarlanmış 298’nci hususuna eklenen ‘Ç’ fıkrası uyarınca yine değerleme yapacak mükelleflerin istemeleri halinde birinci sefer yine değerleme yapacakları hesap periyodundan evvelki hesap devrinin sonu prestijiyle bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi öbür iktisadi değerlerini hususta yer alan kapsam, kural ve kararlara uymak şartıyla tekrar değerleyebilmelerine imkan sağlanıyor” tabiri kullanıldı.

Düzenlemeyle mükellefler arsa, bina, makine teçhizat, taşıt üzere taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi değerleri tekrar değerlemeyle daha yeni sayıdan masraf yazarak, daha az vergi ödeyebilecekler.

Ayrıyeten geçmişte edinilmiş kelam konusu varlıkların elden çıkarılması halinde de yine değerlemeyle maliyet pahası aktüel bedeline yaklaşacağı için tekrar daha düşük vergi hesaplanması kelam konusu olacak.

Teklifle ayrıyeten 4. devir süreksiz vergi beyannamesi kaldırılıyor. Yeni uygulamada, yılın birinci 9 ayı için 3’er aylık periyotlar halinde toplamda 3 süreksiz vergi beyannamesi verilecek.

Teklifteki öne çıkan öbür düzenlemeler neler?

Youtuberlara yüzde 15 vergi

Toplumsal medyadan içerik paylaşarak gelir elde eden youtuberlar ile taşınabilir aygıtlara uygulama geliştirenlerin çıkarlarından yüzde 15 vergi alınacak. Yıllık çıkarı 650 bin lirayı aşanlar ise yüzde 15 ile yüzde 40 ortasında değişen gelir vergisi ödeyecek.

850 bin esnafa gelir vergisi istisnası

Torba Yasa ile Gelir Vergisi kanununda değişiklik yapılarak, kolay metotta vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafın çıkarları gelir vergisinden istisna tutuluyor. Düzenleme 2021 yılı karlarına da uygulanmak üzere Kanunun yayım tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu halde, yaklaşık 850 bin esnafın 2021 yılında elde ettikleri karlar da, gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Tarım dayanaklarına vergi muafiyeti

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen bir husus ile, tarım kesimi ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ziraî takviye ödemeleri gelir vergisinden istisna ediliyor. Artık bu ödemelerden rastgele bir vergi kesintisi yapılamayacak.

Dijital vergi dairesi kuruluyor

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak vergi uygulamalarının elektronikleşmesi konusunda önemli adımlar atılıyor. Torba Yasa ile, Türkiye Dijital Vergi dairesi kurulması için yetki ve birinci adım atılıyor.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT