Yenilenmiş cep telefonlarında KDV indirimi esasları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Katma Bedel Vergisi Genel Uygulama Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri’yi …

21 Aralık 2021 44 views 0
reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Katma Bedel Vergisi Genel Uygulama Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri’yi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildirime nazaran, 1 Ocak 2022’den itibaren, internet ortamındaki toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, imaj, ses, görüntü üzere içerikler paylaşan toplumsal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon yahut tablet üzere taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili unsuru kapsamında vergilendirilen karlara bahis teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacak.

Gelir Vergisi Kanunu’nun kelam konusu hususuna nazaran, “ticari, zirai yahut mesleksel faaliyeti nedeniyle isimlerine birinci kere gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi prestijiyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek bireylerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme devri boyunca elde ettikleri bu çıkarlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı belirlenen koşullarla gelir vergisinden müstesna” tutuluyor.

Bildirime nazaran, kelam konusu husus kapsamına girmeyen çıkarlara husus teslim ve hizmetler istisna olmayacak ve genel kararlara nazaran vergilendirilecek.

Ayrıyeten kelam konusu süreçlerin ilgili husustaki koşulları baştan taşımadığı ya da kaidelerin daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve artırımlar süreçleri yapanlardan aranacak.

Öte yandan ilgili unsur kapsamındaki karların toplamının tıpkı gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan meblağı aşmasının ve bu karların Kanun uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecek olmasının, istisna uygulamasına bir tesiri bulunmayacak.

Yenilenmiş cep telefonu teslimleri

Bildirimle, yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 1 olarak belirlenen KDV oran uygulamasına da açıklık getirildi.

Kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulması emeliyle Yenilenmiş Eserlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında yenilenmiş cep telefonlarının teslimlerinde indirimli oran uygulanabilmesi için elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış cep telefonlarının en az bir yıl öncesine ait veri, ses ya da kısa bildiri kullanım trafiğinin bulunacak ve bu durum, yenileme merkezleri yahut onlar ismine alım yapabilen yetkili alıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu kayıtlarından denetim edilecek.

Yenileme süreci, ilgili yönetmelik kapsamında yenileme merkezleri tarafından, Ticaret Bakanlığının yahut Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) belirlediği düzenleme yahut standartlara uygun biçimde yapılacak. Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş eser garantisi verilecek.

Listeyi elektronik ortamda verme zorunluğu

Kullanılmış cep telefonları, yenileme ve sertifikalandırma süreci sonrasında sırf ilgili yönetmelikte tanımlanmış yenileme merkezleri ve bu merkezlerin yetkilendirdiği yetkili satıcılar tarafından indirimli oran uygulanarak teslim edilebilecek. Bu etapta sonuncu tüketiciye teslimden evvel yenileme merkezlerinin yetkili satıcılara yahut yetkili satıcılar ortasında sertifikalı yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde de indirimli oran uygulanacak. Lakin ilgili kaidelerin yerine getirilmemesi durumunda indirimli KDV uygulanmayacak.

Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar, yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ait yüklendikleri KDV meblağını indirim konusu yapabilecek fakat bu teslimler nedeniyle iade talep edemeyecek.

Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar, kelam konusu eserlere ait olarak her bir vergilendirme devrinde gerçekleştirdikleri indirimli orana tabi teslimlerine ilişkin listeyi, ilgili periyoda ilişkin KDV beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorunda olacak.

Öte yandan, bildirime nazaran, avukatların türel ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde yahut yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekalet akdi çerçevesinde verdikleri hizmetler bildirinin ilgili kısmı kapsamında tevkifata tabi tutulamayacak.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM