Yenilikçi girişimlerde zirve sanayi sektörünün

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Yenilik Araştırması-2020” sonuçlarını açıkladı. Buna nazaran, 2018-2020 devrinde 10 ve daha fazla çalışanı …

24 Kasım 2021 20 views 0
reklam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Yenilik Araştırması-2020” sonuçlarını açıkladı. Buna nazaran, 2018-2020 devrinde 10 ve daha fazla çalışanı bulunan teşebbüslerin yüzde 38,5’i, 10-49 çalışanı olan teşebbüslerin yüzde 35,9’u, 50-249 çalışanı bulunan teşebbüslerin yüzde 46,7’si, 250 ve daha fazla çalışan barındıran teşebbüslerin yüzde 67,3’ü yenilik faaliyeti yürüttü.

Yenilikçi teşebbüslerin oranı sanayi bölümünde yüzde 42,5 iken, hizmet dalında yüzde 33,5 olarak belirlendi.

Kelam konusu devirde teşebbüslerin yüzde 19,7’si eser yeniliğine imza attı. Eser yeniliği yapan teşebbüsler ortasında mal yeniliği yapanların oranı yüzde 79,2, hizmet yeniliği yapanların oranı ise yüzde 69,2 oldu.

Yeni yahut değerli ölçüde uygunlaştırılmış eserlerin pazardaki durumu ele alındığında, eser yeniliklerinin 83,4’ünün teşebbüs, yüzde 59,9’unun ise teşebbüsün faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu belirlendi.

En fazla üretim prosedürlerinde yenilik uygulandı

Teşebbüslerin yüzde 30,2’si “temel işletmecilik fonksiyonları” olarak da isimlendirilen iş süreci yeniliği yaptı. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, yüzde 77,8 ile mal üretme yahut hizmet sağlama sistemleri oldu. Bu kategoriyi yüzde 74,5 ile muhasebe yahut öteki idari süreçler, yüzde 68,8 ile bilgi süreç yahut irtibat sistemleri izledi.

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin yüzde 27,7’si öteki teşebbüs, kişi yahut kuruluşlar ile iş birliği yaptı. Bu teşebbüslerin yüzde 66,2’si Ar-Ge yahut öteki yenilik faaliyetlerinde iş birliği yaparken başka rutin girişimcilik faaliyetlerinde iş birliği yapan teşebbüslerin oranı yüzde 68,5 oldu.

Kelam konusu teşebbüslerin yüzde 18,1’inin yurt içinde, yüzde 7,2’sinin Avrupa ülkelerinde ve yüzde 4,8’inin öbür ülkelerde Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için iş birliğine gittiği görüldü.

Her dört teşebbüsten biri patent müracaatında bulundu

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin yüzde 47,4’ünün ticari marka tescili yaptırdığı belirlendi. Bunu yüzde 25,3 ile patent başvurusu, yüzde 18,6 ile ticari sır kullanımı, yüzde 12,7 ile yararlı model başvurusu, yüzde 12,5 ile endüstriyel tasarım tescili ve yüzde 10 ile telif hakkı başvurusu takip etti.

Kelam konusu periyotta, yenilik faaliyetlerine başlama kararını ya da yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmeyi engelleyen faktörlerin başında yüzde 54,8 ile yüksek maliyetlerin geldiği tespit edildi. Bu faktörü yüzde 33,9 ile güçlü pazar rekabeti ve yüzde 28,5 ile teşebbüs bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği izledi.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT