‘Yeşil dönüşüm’ Orta Vadeli Program’a da girdi

2022-2024 periyodunu kapsayan Yeni Orta Vadeli Program’ının (OVP) onaylanmasına ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında …

06 Eylül 2021 26 views 0
reklam

2022-2024 periyodunu kapsayan Yeni Orta Vadeli Program’ının (OVP) onaylanmasına ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında yayımlandı.

OVP’de iklim değişikliğinin tesirini tüm dünyada daha şiddetli bir halde göstermesinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil iktisada geçiş sürecinin kıymetini artırdığının altı çizilerek, Avrupa Birliği (AB) tarafından 2019 yıl sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı üzere yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde global seviyede iktisat siyasetlerinde iklim değişikliğinin tartısının arttığına işaret edildi. Bu durumun, başta Türkiye’nin ana ihracat pazarı AB olmak üzere ülkelerin uygulayacağı yeni siyasetlere nazaran endüstride ve iktisat genelinde yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirdiği vurgulanan OVP’de, program periyodunda global bedel zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla milletlerarası yatırım çekme sürecinin, bu yeni anlayış çerçevesinde Yeşil Mutabakat Hareket Planı’nda yer alan amaç ve hareketler de dikkate alınarak şekilleneceği belirtildi.

Buna nazaran, sanayi, ticaret, ulaştırma, etraf ve güç alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel iktisada geçişi destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkanları da dikkate alınarak takviye, kredi teşvik sistemleri çerçevesinde hayata geçirilecek. Başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek, memleketler arası ticaret alanında iklim değişikliği siyasetleriyle uyumlu ihracatın rekabet gücü artırılacak.

Yeşil dönüşüm için Ar-Ge çalışmaları desteklenecek

Yeşil dönüşümü hızlandırmak emeliyle Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Yeşil OSB ile yeşil sanayi bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, etrafa hassas, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel iktisat alanları oluşturulmasına sürat verilecek.

Finansal kesimin düzenleyici çerçevesi endüstrinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak halde geliştirilecek.

Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak

Etrafa hassas yatırımların finansmanı emeliyle milletlerarası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek.

Global iklim değişikliğinin olumsuz tesirlerini en aza indirmek maksadıyla güç ve üretim kaynaklarını verimli formda kullanan, etraf dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek.

Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak formda yaygınlaştırılacak.

Üretimin kritik alanlarındaki gereksinimin dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik önlemler alınacak.

Bakan Elvan: Güçlü bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, resmi gazetenin tekrarlanmış sayısında yayımlanan OVP’ye ait değerlendirmelerde bulundu.

İktisatta 2022-2024 periyodunun temel siyasetlerine, unsurlarına, maksat ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verilen Orta Vadeli Programın bugün yayımlandığını belirten Elvan, “Özel kesim öncülüğünde sağlam bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz.” tabirini kullandı.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT