Zorunlu deprem sigortasının kapsamı genişletilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) yapılan açıklamaya nazaran, geçen aylarda Türkiye’de meydana gelen sel …

23 Ağustos 2021 4 views 0
reklam

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) yapılan açıklamaya nazaran, geçen aylarda Türkiye’de meydana gelen sel felaketleri mecburî sarsıntı sigortasının kapsamının genişletilmesini gündeme getirdi. Bu çerçevede, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ve zelzele riskine karşı teminat sağlayan mecburî zelzele sigortasının kapsamının genişletilmesi planlanırken, bu istikametteki çalışmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak en kısa müddette tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamaya nazaran, Türkiye’de zarurî zelzele sigortası teminatı 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği münhasıran DASK tarafından veriliyor. Tıpkı kanun gereği, sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda zelzele, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve gibisi doğal afetler için de DASK tarafından sigorta yahut reasürans teminatı verilebiliyor. DASK tarafından bu teminatların hangilerinin verileceği hususu ise Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

İklim değişiklikleri ile birlikte dünyayı tesiri altına alan ve gelecek yıllarda artan bir ivmeyle devam etmesi beklenen doğal afetlerin sebep olduğu ve olacağı ekonomik kayıpların kurumlar özelinde son tahlile kavuşturulması beklenememekle birlikte bütüncül bir siyaset ile hareket edildiğinde, bu kayıpların en aza indirilmesinde sigorta büyük rol oynuyor. Bu manada DASK, sigortalıların tek başlarına karşılayamayacakları ziyanları havuz yapılanması aracılığıyla bireyler ortasında paylaştırırken, katastrofik risklerin doğurduğu ziyanları en aza indirmede kritik bir rol üstleniyor.

SEDDK yetkilileri, geçen aylarda Türkiye’de meydana gelen sel felaketlerinin, DASK bünyesine dahil edilebilecek öbür doğal afet çeşitlerinin neler olabileceği konusunu da gündeme getirdiğini, bu manada kamu faydası gözetilerek başta sel olmak üzere başka doğal afet çeşitlerinin de ek teminat olmak üzere mecburî sarsıntı sigortasına entegre edilmesi ile bütüncül bir mecburî doğal afet sigortasının dizaynına ait çalışmaların başlatıldığını ve mümkün olan en kısa müddette tamamlanmasının planladığını belirtiyor.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT