Zorunlu Trafik Sigortası’nın genel şartlarında değişiklik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından (SEDDK), Mecburî Trafik Sigortasını düzenleyen genel koşullarda yapılan …

04 Aralık 2021 41 views 0
reklam

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından (SEDDK), Mecburî Trafik Sigortasını düzenleyen genel koşullarda yapılan değişiklikle, araç hasarlarının tamirinde öncelikle orjinal kesim kullanımı kaidesi getirildiği, fakat hak sahibinin onayının alınması yahut hasar gören modülün yepyeni modül ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde hasar gören modül, muadil yahut yine kullanılabilir kesim ile değiştirilebileceği, değişimi gereken modül yepyeni değilse, muadil kesim kullanımının mümkün olacağı, böylelikle araçların tamirinde ziyan görenlerle sigortacıların ortasındaki en değerli uyuşmazlık noktasının giderildiği bildirildi.

SEDDK’den yapılan açıklamada, Karayolları Motorlu Araçlar Zarurî Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) Genel Kurallarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Koşullar’ın bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, 9 Haziran 2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanunun 18 ve 19’uncu unsurlarıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92’nci hususlarında değişikliğe gidildiği, zarurî mali sorumluluk sigortası teminatı kapsamında yer alan paha kaybı, daima sakatlık ve dayanaktan mahrum kalma tazminatlarına ait yasal çerçeve çizilerek uygulamaya ait yordam ve temelleri belirleme yetkisi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bırakıldığı hatırlatıldı.

Yargı kararları genel kaidelere yansıtıldı

Genel Kaidelerin hazırlanmasında Danıştay ve Yargıtay kararlarının temel alındığı söz edilen açıklamada, bu kapsamda araç hasarlarının tamirinde öncelikle orjinal kesim kullanımı kaidesi getirildiği, lakin hak sahibinin onayının alınması yahut hasar gören modülün özgün modül ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde hasar gören modül, muadil yahut yine kullanılabilir modül ile değiştirilebileceği, değişimi gereken kesim orjinal değilse, muadil kesim kullanımının mümkün olacağı, böylelikle araçların tamiratında ziyan görenlerle sigortacıların ortasındaki en kıymetli uyuşmazlık noktasının da giderildiği bildirildi.

Açıklamada, kelam konusu değişiklik ile 2918 sayılı Kanunun 90’ıncı unsuru çerçevesinde, maddi hasar sonrası kıymet kaybına uğrayan aracın nitelikleri ve araçta bedel kaybı oluşmasına sebebiyet veren hasarın tüm nitelik ve niceliklerinin dikkate alındığı, böylece de çok daha teknik, adil ve araç piyasasındaki gerçeklerle uyumlu bir paha kaybı tazminatı hesaplama metodolojisinin geliştirildiği belirtildi.

Vücudu ziyanlar Yargıtay içtihatları ışığında aktüeryal prensiplere nazaran belirlenecek

Açıklamada, trafik kazaları sonucunda vücudu olarak ziyan gören şahıslara ve hak sahiplerine ödenecek tazminatın en değerli belirleyici ögelerinden biri olan iskonto oranının, finansal matematik ve aktüerya bilimlerinde uzman akademisyenlerin teknik görüşleri alınarak yüzde 1,80’den yüzde 1,65’e indirildiği aktarılan açıklamada, şu tabirlere yer verildi:

“Ayrıca, yerleşik yargı içtihatları ve aktüerya biliminin genel kabul görmüş prensipleri göz önünde bulundurularak sakatlık tazminatı ve dayanaktan mahrum kalma tazminatı hesaplamalarına ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler ışığında, tazminat hesaplamalarında yeknesaklık sağlanarak, trafik kazası sonucu ziyana uğrayan vatandaşlarımızın ziyanlarının trafik sigortaları kapsamında süratli ve adil bir halde tazmin edilmesinin yanında, taraflar ortasındaki uyuşmazlıkların da minimum düzeye indirilmesi hedeflenmektedir.”

Sigortalıların ve ziyan görenlerin korunmasının kurumun temel vazifesi olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu kapsamda, Genel Kaidelerde yapılan değişikliklerin gayesi trafik sigortası kapsamındaki tazminatların yerleşik yargı içtihatları ile bilimsel teknikler ve aktüeryal prensiplere nazaran hesaplanması ve hak sahiplerinin gerçek ziyanının en kısa müddette karşılanmasını sağlamaktır. Böylece, trafik sigortalarından doğacak haklar ve yükümlülükler gerek sigortalılar ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketleri bakımından öngörülebilirliğe kavuşmuş olacaktır.” denildi.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM